Ontwikkeling

Everest Industriële Montage BV heeft de ambitie om een competitieve speler te zijn in de markt voor montage van complexe staalconstructies. Leiderschap tonen is voorop durven lopen. We doen dit door niet alleen de beste oplossingen te bieden voor vandaag, maar ook door het formuleren van antwoorden op de vragen van morgen.

Lees meer

Ontwikkeling van vakmanschap

Onze medewerkers vormen het grootste kapitaal van Everest. Zij beheersen het vakmanschap en beheren de kennis van engineering, logistiek en constructie. 
Omdat we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en de technologie waarmee ze werken, kunnen we grenzen verleggen in staalmontage, waardoor steeds lichtere, grotere en duurzamere constructies mogelijk worden.

Innovatie van werkprocessen

Elk project kent een uniek scala aan uitdagende randvoorwaarden en contracteisen. Omdat we steeds vaker projecten aannemen op basis van totale verantwoordelijkheid voor projectduur, contract- en kostenbeheersing, investeren we veel in de voorbereiding van projecten. 
De voorbereiding van een project is dan ook een samenspel waarin verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken, zodat al in een vroeg stadium rekening gehouden kan worden met de productie- en transportmogelijkheden en veiligheidsaspecten. Zo kunnen eventuele praktische risico’s op de bouwplaats zoveel mogelijk worden geëlimineerd.

 

Optimale samenwerking  

Goede samenwerking vereist een cultuur waarin iedereen, ongeacht verschillen van achtergrond, geïnspireerd wordt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. We hopen dat onze projecten voor iedereen een motivatie zijn om samen te werken aan grensverleggende prestaties en gelijktijdig te werken aan persoonlijke ontwikkeling. 
Iedereen heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het creëren van de ideale omstandigheden om samen tot goede resultaten te komen. Daarbij hoort een integere houding, respect voor elkaar en het naleven van de geldende regels op de werkvloer. 

Goed gereedschap

We hebben geïnvesteerd in goed geouttilleerde bedrijfswagens met een arsenaal aan gereedschappen, waardoor onze medewerkers op elke locatie kunnen beschikken over de beste middelen om een klus te klaren.
Investeren in goed gereedschap rendeert in een hogere efficiëncy en nog betere kwaliteit van onze producten. Het vergroot onze slagvaardigheid en verschaft ons een voorsprong op onze concurrentie.

 

Kernwaarden

De groei en ontwikkeling van onze organisatie mag nooit ten koste gaan van onze gemeenschappelijke belangen voor korte en lange termijn. Daarom heeft Everest kernwaarden geformuleerd, zodat iedereen het beste uit zichzelf èn uit elkaar kan blijven halen.

Lees meer

Kwaliteit

We nemen verantwoordelijkheid voor het duurzaam functioneren van staalconstructies. De kwaliteit van onze producten mag nooit onder druk komen te staan, onder welke omstandigheden dan ook. 
        

Veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde om het beste uit onszelf te kunnen halen. We nemen dan ook de gepaste maatregelen om een veilige werkomgeving te garanderen en trainen onze werknemers om zichzelf en elkaar daar bewust van te maken.

Omgeving

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben voor de directe omgeving van de bouwplaatsen. Dat doen we door negatieve effecten zoals geluidsoverlast tot een minimum te beperken. 

 

Toekomstige generaties

Everest verbindt zich aan nationale en internationale afspraken en standaards. We willen waar het mogelijk is ook voorop lopen in een transitie naar een duurzame wereld.

Een veilige, gezonde en duurzame wereld van staal

Everest is een maatschappelijk bewuste organisatie, die een actieve rol wil spelen in het bouwen van een betere wereld. Belangen voor korte- en lange termijn worden zorgvuldig afgewogen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen onderdeel uitmaken van de zakelijke besluitvorming. Everest streeft naar een juiste balans tussen people, planet en profit, voor het voortbestaan van onze organisatie en het welzijn van onze mensen en toekomstige generaties.

Lees meer

Geen woorden, maar daden: 

Everest Industriële Montage BV beschikt over een goed veiligheids- en milieumanagement systeem dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Procedures, voorschriften en richtlijnen zijn opgenomen in het Everest managementsysteem. 
Dankzij dit systeem is Everest ISO 14001 gecertificeerd. Everest is tevens gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. Door middel van evaluaties worden er constant verbeteringen doorgevoerd.

Everest voldoet aan de volgende (inter)nationale standaards:

VCA - P   
Veiligheidsmanagementsysteem   
ISO 14001(Milieu)
CO2 Prestatieladder    
ISO 9001(Kwaliteit)        
EN 1090-1(kwaliteit Staalbouw)
ISO 3834-2        
DIN 18800-7(kwaliteit Staalbouw)
SNS keurmerk (kwaliteit, Staalbouw + code of conduct)

Waardecreatie

Winstgevendheid is een belangrijke voorwaarde voor de activiteiten van Everest. Het rendement van een project is echter niet alleen in cijfers uit te drukken.

Lees meer

Groei in kennis en ervaring

Het zijn onze medewerkers die het vakmanschap beheersen en de kennis bezitten die Everest nodig heeft om op dit niveau te kunnen opereren. De ervaring die we bij elk nieuw project opdoen is onmisbaar voor het aangaan van nieuwe uitdagingen. 

Meerwaarde door samenwerking 

Samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen Everest draagt bij aan innovatie en groei. Door samenwerking tussen interne en externe partners ontstaat synergie op het gebied efficiency en veiligheid. Met elk project groeit ook ons netwerk van leveranciers.  Daarmee groeien ook onze toekomstige mogelijkheden tot samenwerking.

Groei in vertrouwen

We zijn trots op geleverde prestaties. Het geeft ons het vertrouwen dat we met Everest grenzen kunnen verleggen in de staalbouw. Niet alleen ons zelfvertrouwen groeit, ook de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever wordt versterkt.